Gautas atsakymas iš Europos komisijos dėl galimo neįgaliųjų interesų pažeidimo.

adminas

Gautas atsakymas iš Europos komisijos dėl galimo neįgaliųjų interesų pažeidimo.Komisija atsisako tirti – spręsti minėtą problemą ir pareiškia, kad tai ne Europos sąjungos kompetencija ginti neįgaliųjų interesus Lietuvoje. Rekomenduota kreiptis i seimo kontrolierių, bet tai jau buvo atlikta, o skundo tyrimas minėtoje įstaigoje buvo atmestas. Nesant naujų aplinkybių, kreiptis nėra prasmės.
NEĮGALIŲJŲ PROBLEMA LIKO TIK NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KOMISIJOS REIKALAS Žmonių su negalia teisių ste­bė­se­nos ko­mi­si­jos pa­grin­di­nis veik­los tiks­las – Jung­ti­nių Tau­tų Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos ir Jung­ti­nių Tau­tų Ne­įga­lių­jų teisių ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jų ste­bė­se­na. Taip pat ši ko­mi­si­ja tei­kia re­ko­men­da­ci­jas, ren­gia ir skel­bia ata­skai­tas, svars­to ki­tus su Kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sius klau­si­mus. EUROPA dar nesuvokia, kad Lietuva per 30 nepriklausomybės metų dar neatsikratė po sovietinės mąstysenos. Todėl visi tarptautiniai įsipareigojimai suvokiami ir interpretuojami taip kaip patogu valdininkui, bet jokiu būdu ne žmogui, o tuo labiau negalingajam. Žiežmarių miesto bendruomenė užfiksavo ir daugelį kitų tarptautinių įsipareigojimu nepaisymo, todėl lieka tik apgailestauti.Teiksime prašymą neįgaliųjų teisių stebėsenos komisijai, kad minėtus spendimus apskustų Lietuvos teismuose. Teismai paskutinė instancija kuri ar gali padėti neįgaliesiems.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Next Post

Žiežmariai Melioratorių 2 aikštelė bus tvarkoma tik tuo atveju jei liks lėšų

Žiežmariai Melioratorių 2 aikštelė bus tvarkoma tik tuo atveju jei liks lėšų. Reikia kantrybės ir laukti, kadangi iki šiol Žiežmarių miestas buvo nuskriaustas, o tiek kiek daroma dabar yra tikras proveržis.Šio klausimo nepamiršime jis tiesiog atidedamas.  

Subscribe US Now